Faculty of Mathematics, Sciences and Information Technologies
(UP FAMNIT)

Fakulteta za Matematiko, Naravoslovje in Informacijske tehnologije
(UP FAMNIT)

 

Dušanka Janežič, Ante Miličević, Sonja Nikolić and Nenad Trinajstić

GRAPH THEORETICAL MATRICES IN CHEMISTRY

 

 

 

Dušanka Janežič, Ante Miličević, Sonja Nikolić in Nenad Trinajstić

UVOD V UPORABO GRAF-TEORETIČNIH MATRIK V KEMIJI

 

 

Mojca Leskovec Meharich

Supervisor: Dr. Dušanka Janežič

2009