Myoglobin Struktura karboksi mioglobina, proteina, ki je odgovoren za prenos kisika po krvi. Kisik se veže na hemsko skupino prikazano z zeleno barvo.
DNA Struktura dvojne vijačnice, DNA (po slovensko DNK), ki tvori genetski materijal v celicah.
Lipid membrane and DNA Slika prikazuje umetno narejen sendvič sestavljen iz plasti lipidne membrane in molekul DNA. Tak sendvič ima to lepo lastnost, da je z njim zelo lahko spraviti DNA v celico.
Lipid bilayer Lipid bilayer Struktura (položaji atomov prikazani s kroglicami) lipidnega dvosloja, ki tvori celično ovojnico (membrano).
Molecular sieve Struktura molekulanega sita, ki se uporablja za pospeševanje določenih reakcij. To je iz področja znanosti o materijalih in ne iz biologije!